Aktuality

Úvod

K slovanským mohylám

Minister kultúry SR Daniel Krajcer  dnes ( 25.8.) navštívil archeologické nálezisko výskumu včasnostredovekého hradiska a mohylníka Bojná. Minister kultúry Daniel Krajcer si spolu s riaditeľom Matejom Ruttkayom a vedúcim výskumu Karolom Pietom z Archeologického ústavu SAV v Nitre starostom obce  Bojná Jozefom Vančom pozrel  prezentáciu nových objavov medzi ktoré patrí mohyla s hrobom, východná brána, západný val a nové obydlia staroslovanského mohylníka a veľkomoravského hradiska Valy. Atrakciou pre verejnosť sa môže stať plánovaný projekt rekonštrukcie niektorých architektúr pre návštevníkov v rámci náučného chodníka Považský Inovec. Na záver  minister kultúry D. Krajcer  navštívil aj múzeum v obci Bojná.

 

Obec Bojná  sa preslávila nálezmi pozlátených plakiet s kresťanskými motívmi, pochádzajúcich pravdepodobne z 1. pol. 9. stor. Lokalita Bojná I sa nachádza asi 5 km od obce na svahoch Považského Inovca. Lokalita predstavuje centrálne hradisko veľkých rozmerov s mohutnými valmi a dvomi vstupnými bránami. Výskumom boli objavené početné železné nástroje a zbrane, ako aj bronzové šperky. Významným nálezom je najstarší zvon, pochádzajúci z územia Slovenska. Výskum preukázal násilný zánik hradiska v 9. storočí. Súbor nálezov (vrátane plakiet) patrí k top archeologickým nálezom z územia Slovenska za posledné desaťročie. V okolí Bojnej sa nachádza viacero ďalších slovanských lokalít, medzi ktoré patria popri ďalších hradiskách mohyly, ktoré pochádzajú pravdepodobne z 8. storočia. V obci je zriadené lokálne múzeum  v ktorom sú inštalované nálezy z lokalít. V okolí lokality (kataster Nitrianskej Blatnice) sa nachádza pravdepodobne jedna z najstarších stojacich stavieb na území Slovenska – rotunda Sv. Juraja („rotunda Jurko“). Časť rotundy podľa výskumov pochádza z 9. storočia. Vzhľadom na silnú koncentráciu slovanských nálezov z južnej časti Považského Inovca (vrch Marhát, hradiská Ducové, Pobedim, viacero významných pohrebísk a pod.) možno túto oblasť považovať za veľmi významné centrum počiatkom štátnosti.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011