Aktuality

Úvod

Ministerstvo kultúry ušetrí desiatky tisíc eur

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v máji tohto roka po prvý raz uskutočnilo verejné obstarávanie prostredníctvom elektronickej aukcie. Za úspech ministerstvo považuje zníženie ceny tlače a distribúcie kultúrnych poukazov z predpokladanej ceny o viac ako polovicu – z 830 tisíc eur na 391 125 eur.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uzavrelo zmluvu na zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s tlačou a distribúciou kultúrnych poukazov na obdobie päť rokov so spoločnosťou Állami Nyomda Nyrt na základe zrealizovaného verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bola 830 000 eur bez DPH, pričom skutočná vysúťažená cena bola vo výške 391 125 eur bez DPH. V porovnaní s vynakladaním finančných prostriedkov na tlač a distribúciu kultúrnych poukazov v predchádzajúcom období sa samotná úspora predpokladá vo výške cca 270 000 eur bez DPH.

Elektronickej aukcie sa zúčastnilo päť uchádzačov. Boli to dve spoločnosti z Maďarska, dve zo Slovenska a jedna z Českej republiky. Najnižšia vstupná ponuka bola 480 000 eur  a v elektronickej aukcii sa túto sumu podarilo znížiť ešte o takmer 90 tisíc EUR.

Elektronické aukcie ako účinný nástroj na znižovanie nákladov na obstarávanie tovarov a služieb bude ministerstvo využívať aj v budúcnosti. Najbližšie to bude v prípade verejného obstarávania na stráženie svojich objektov, ktorej oznámenie bolo publikované vo vestníku verejného obstarávania v júli 2011. Elektronická aukcia sa bude konať na jeseň tohto roka.

 

3.8.2011

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011