Aktuality

Úvod

Projekt záchrany a obnovy slovenských hradov

Dnes (12. augusta 2011) v sprievode ministra kultúry SR Daniela Krajcera  predsedníčka vlády SR Iveta Radičová navštívila hrad Branč v okrese Senica.  Premiérka sa zoznámila s projektom záchrany a obnovy slovenských hradov, v rámci ktorého sú do obnovy hradov zapojení aj uchádzači o zamestnanie z príslušného regiónu.

Hrad Branč, ktorý je vo vlastníctve obce Podbranč, je jedným z hradov, ktoré by mohli byť v roku 2012 zaradené do tohto projektu medzi 10-15 slovenských hradov. Na hrade Branč v súčasnosti obec zabezpečuje práce prostredníctvom 3 pracovníkov spomedzi nezamestnaných na aktivačných prácach. Podľa vyjadrenia starostu obce Milana Kadlíčka by obec privítala zapojenie do projektu, pretože by dokázala zamestnať 10-15 pracovníkov na prácach pri obnove hradu. Boli by využití pri záchrane bašty, ktorú chcú zachrániť a ktorá tvorí dominantu hradu a pri čistení okolia hradu od náletovej zelene.

Minister kultúry Daniel Krajcer v rámci letnej Cesty po slovenských hradoch už navštívil hrady Beckov, Lednica, Považský hrad, Lietava, Zborov, Brekov, Slanec, ktoré by v budúcom roku mali byť zapojené do projektu obnovy slovenských hradov. Do konca leta navštívi ešte hrady na strednom Slovensku. Ministerstvo do projektu zapojí tie slovenské hrady, na ktorých v rámci ich obnovy pôsobia občianske združenia alebo obec.

Ministerstvo kultúry SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov a Partizánske, v roku 2011 pripravili pilotný projekt, v rámci ktorého pri záchrane a obnove kultúrneho dedičstva – torzálnej hradovej architektúry, pomáhajú aj uchádzači o zamestnanie. Do pilotného projektu boli v tomto roku zaradené dva hrady - Šariš a Uhrovec.  Na hrade Uhrovec bolo do pracovného pomeru prijatých 20 uchádzačov o zamestnanie, pričom 18 z nich patrí do skupiny znevýhodnených. Celkovo bolo pozvaných 110 uchádzačov o zamestnanie. Do projektu obnovy hradu Šariš je zapojených 30 nezamestnaných, pričom výberového konania sa zúčastnilo až 204 záujemcov. Finančné prostriedky na pilotný projekt poskytlo ministerstvo kultúry v rámci vlastného Dotačného systému vo výške 115 tisíc Eur a realizácia projektu zo strany ÚPSVaR-u sa finančne zabezpečuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu so spolufinancovaním z prostriedkov ŠR v pomere 85% : 15%. Náklady na pilotný projekt na oboch hradoch sú rozpočtované v sume  196 568,00 €. Celkové náklady sú viac ako 310 tisíc Eur. 

 

12. august 2011

 

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011