Aktuality

Úvod

Ministerstvo kultúry a A4 nultý priestor sa dohodli aj na rozvoji spolupráce

Ministerstvo kultúry SR a A4-nultý priestor sa dohodli na spôsobe vysporiadania vzniknutých záväzkov, vyplatení schválenej dotácie, ako aj na ďalšej spolupráci minimálne do konca tohto roka.

 

Predmetom rokovaní Ministerstva kultúry SR so zástupcami A4-nultého priestoru bolo hľadanie spoločnej cesty na ďalšiu spoluprácu a zároveň aj riešenie nečakane vzniknutej situácie súvisiacej s nevysporiadanými záväzkami A4-nultého priestoru s NOC, ktorá mala za dôsledok aj pozdržanie vyplatenia už schválenej dotácie pre menovaný subjekt.

Dlhodobou snahou ministerstva kultúry je komplexné riešenie využitia priestorov v Dome umenia, ktoré sú v správe Národného osvetového centra. Po konzultáciách s ministerstvom financií bude uskutočnený verejný výber pre hľadanie spolupracovníka NOC z externého prostredia s cieľom zabezpečiť jeho činnosti týkajúce sa sprístupňovania kultúrnych a umeleckých podujatí na Slovensku. Verejným výberom bude zabezpečená transparentnosť pre využitie predmetných priestorov v spolupráci externými spolupracovníkmi. A4-nultý priestor,  prejavil o túto možnosť záujem, keďže pôjde o komplexné riešenie využitia uvedených priestorov s možnosťou dlhodobej realizácie aktivít.  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011