Aktuality

Úvod

Novou riaditeľkou Literárneho informačného centra bude Miroslava Vallová

Ministerstvo kultúry SR 14. decembra 2011 uskutočnilo  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Literárneho informačného centra. Výberového konania sa celkom zúčastnili dvaja uchádzači, pričom prvé poradie získala Miroslava Vallová.

Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru, pričom každý z uchádzačov prezentoval svoju „Koncepcie riadenia a rozvoja Literárneho informačného centra“ a odpovedal na ďalšie otázky členov výberovej komisie.

Miroslava Vallová (nar. 11. 8. 1952) od roku 1975 pracuje v oblasti literatúry a knižnej kultúry, spočiatku ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran až do roku 1991 vo funkcii zástupkyne šéfredaktora, neskôr ako manažérka šírenia literatúry v Národnom literárnom centre a vedúca zahraničných aktivít, neskôr ako vedúca oddelenia riadenia projektov v Literárnom informačnom centre.  Pozná oblasť literatúry, má vybudované vzťahy so zahraničnými partnermi. Bola aktérkou mnohých významných podujatí, ktoré reprezentovali slovenskú  literatúru a knižnú kultúru, má skúsenosti s riadiacou prácou.

Súčasný riaditeľ Literárneho informačného centra PhDr. Alexander Halvoník ukončí svoje funkčné obdobie k termínu 31. 12. 2011, odchodom do dôchodku. Nová riaditeľka nastúpi do funkcie 1. januára 2012.

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011