Aktuality

Úvod

Zasadala komisia na výber generálneho riaditeľa SND

Zasadala komisia na výber generálneho riaditeľa SND

Na pôde Ministerstva kultúry SR sa dnes (27. 2. 2012) uskutočnilo prvé stretnutie komisie na výber generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla.

Členovia 13-člennej výberovej komisie si na svojom prvom zasadnutí zvolili predsedníčku komisie, ktorou sa stala Darina Kárová.
V ďalšej časti rokovania členovia komisie otvorili obálky, ktoré uchádzači o post generálneho riaditeľa poslali v riadnom termíne do výberového konania. Komisia skonštatovala, že z 9 prihlásených uchádzačov, spĺňajú podmienky, stanovené v kritériách na výber generálneho riaditeľa SND, 7 kandidáti. Tí budú pozvaní na vypočutie na budúci týždeň 8. marca 2012.  

Zoznam pozvaných kandidátov na vypočutie 8. 3. 2012


1.    Mgr. art. Peter Feranec
2.    Mgr. Eva Gomolčáková
3.    Marián Chudovský
4.    PhDr. Peter Kováč
5.    Mgr. art. Miloslav Oswald
6.    Mgr. art. Miloš Pietor
7.    Ing. Ján Pochyba


Členovia výberovej komisie na obsadenie miesta generálneho riaditeľa SND  

1.    prof. Eva Blahová – šéfka umeleckého súboru Janáčkovej opery, Národní divadlo Brno, profesorka operného spevu
2.    Mgr. Eva Babitzová – generálna riaditeľka Rádia Expers, prezidentka Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc
3.    Doc. Mgr, Art. Alexandra Grusková, scénická a kostýmová výtvarníčka, pedagóg VŠMU.
4.    Mgr. art. Igor Holováč – choreograf, baletný majster - repetítor Baletu SND
5.    prof. Emil Horváth – riaditeľ Činohry SND, pedagóg na VŠMU
6.    Darina Kárová - riaditeľka festivalu Divadelná Nitra
7.    Mgr. Janka Motyčková – generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka
8.    prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – teatrológ, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg v odbore teatrológia a masmediálna komunikácia
9.    Jiří Nekvasil,  riaditeľ Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava, režisér
10.    PaeDr. Ingrid Šikulajová – vedúca služobného úradu Ministerstva financií SR, členka Rady SND
11.    prof. PhDr. Vladimír Štefko CSc. – publicista, divadelný kritik, teatrológ, pedagóg na VŠMU
12.    Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD –  muzikológ, dramaturg, pedagóg Filozofickej fakulty UK
13.    Alžbeta Bednáriková – riaditeľka kancelárie GR SND, výkonná tajomníčka Rady ZO SND (zástupca zamestnancov)

27. 2. 2012   

 

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011