Aktuality

Úvod

Behrensova neologická synagóga v Žiline chce byť po rekonštrukcii kunsthalle

Svojej pôvodnej funkcii slúžila len krátko, po vojne slúžila najskôr ako divadelná a koncertná sála, potom ako aula Vysokej škole dopravnej, neskôr, až do roku 2010, tam bolo kino. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená už v roku 1963. Interiér však bol kompletne prestavaný - pre účely prevádzky auly a kina bol pôvodný otvorený vnútorný priestor otočený a obostavaný a neskôr aj úplne uzavretý „papundeklovým” obkladom, ktorý zakryl aj kupolu. Aj preto je v Žiline málo ľudí, ktorí vedia o pôvode a význame tejto budovy.

Začiatkom roka 2011 sa mladí ľudia z občianskeho združenia Truc sphérique, ktoré prevádzkuje od roku 2003 multikultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie, dozvedeli, že Židovská náboženská obec v Žiline hľadá  pre synagógu nové budúce využitie. Uvedomujúc si dôležitosť záchrany stavby pred možným komerčným využitím predložili vlastníkovi budovy  projekt rekonštrukcie a kultúrneho využitia budovy. Ich projekt zvíťazil a získali nájomnú zmluvu so symbolickým nájomným, čo je podpora vlastníka zámeru túto pamiatku kompletne zrekonštruovať a využiť ako výstavný priestor typu kunsthalle.

Základným zámerom rekonštrukcie je odstránenie zásahov, ktoré nastali v spojení s neskoršími zásahmi a vrátenie pôvodného architektonického konceptu Petra Behrensa. Interiér bude doplnený o nové konštrukcie a mobiliár, ktorý umožní využitie budovy na veľké výstavy, ale aj ďalšie sprievodné funkcie – premietanie klubových filmov, kaviareň, konferencie, občasné koncerty alebo iné kultúrne akcie. Paralelne s rozbiehajúcou sa rekonštrukciou tvoria iniciátori projektu – riaditeľ OZ Truc sphérique Marek Adamov a filozof a kurátor Fedor Blaščák – tím odborníkov pracujúcich na budúcom programe a aktivitách. Rozvíja sa aj medzinárodný network, vznikla webstránka www.novasynagoga.sk v slovenčine, angličtine I nemčine, vyšla aj prvá publikácia tiež v troch jazykoch.

Autorom štúdie rekonštrukcie je ďalší z iniciátorov zámeru z OZ Truc sphérique - Ing.arch. Martin Jančok - nedávno ocenený cenou CE.ZA.AR 2012 v kategórii interiér za bratislavské kníhkupectvo Alexis. Odhadovaný rozpočet predstavuje milión eur. Cieľom je spojiť verejné zdroje a podporu od súkromných mecénov a spoločensky zodpovedných firiem podnikajúcich na Slovensku. Projektu vyjadrilo podporu Ministerstvo kultúry SR aj Mesto Žilina, našli sa prví sponzori. Prvý grant z programu MKSR Obnovme si svoj dom v roku 2011 zabezpečil dôkladné zameranie budovy a historička architektúry Magda Kvasnicová zrealizovala kompletný pamiatkový výskum. Rok 2012 sa začína s nádejou na možnosť získať väčšiu podporu z Nórskych fondov, na čom intenzívne spolupracuje Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR vedená Branislavom Rezníkom.


Marek Adamov, tel. 0907 137 145, marek@novasynagoga.sk
Fedor Blaščák, tel. 0905 137 257, fedor@novasynagoga.sk
Martin Jančok, martin@novasynagoga.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011