Aktuality

Úvod

Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Na posledný stupeň pred zoznamom UNESCO Slovensko posunulo aušusnícke služby špaňodolinských baníkov, terchovskú muziku, radvanský jarmok a tradičné ručné zvonenie na zvony. Do národného zoznamu bola zapísaná aj fujara a jej hudba, ktorá bola prvou slovenskou nomináciou na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a už od roku 2005 figuruje v tomto významnom svetovom zozname UNESCO ako jediný zástupca nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Na podujatí sa zúčastnili fujaráši, baníci či zvonári aj tanečníci zo SĽUKu, ktorí uchovávajú zvyky a tradície predkov a predstavujú návrat ku koreňom kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zachovanie a upevnenie kultúrnej identity národa je zabezpečené kontinuálnym prechodom tradície z generácie na generáciu a jej sústavné znovuvytváranie a znovuobjavovanie.

Nehmotné kultúrne dedičstvo je súhrn znalostí, praktík, postupov, stvárnenia, prejavov, poznatkov, schopností, nástrojov, predmetov, artefaktov a s nimi spojených kultúrnych miest, ktoré sú súčasťou  kultúrneho dedičstva národa.

 

 

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

 

V máji 2010 vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR prvú výzvu na predkladanie nominácií    na zápis do reprezentatívneho zoznamu Slovenska a z prvej výzvy vzišiel návrh na zápis prvku Fujara – hudobný nástroj a jej hudba. Prvok bol schválený na zápis ex post vzhľadom na to, že bol už zaradený do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (v roku 2005) ešte pred začiatkom tvorby slovenského reprezentatívneho zoznamu.

V decembri 2010 bola ministrom kultúry vyhlásená druhá výzva na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V rámci druhej výzvy boli komisiou odporučené a ministrom kultúry schválené   na zápis nasledujúce prvky:

 

·         Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

o    predkladateľ: Banícke bratstvo “Herrengrund“ – Špania Dolina,

·         Radvanský jarmok

o    predkladatelia: Mesto Banská Bystrica, Mgr. Peter Gogola primátor a Park kultúry a oddychu, Lýdia Baranová, riaditeľka,

·         Terchovská muzika

o    predkladateľ: Obec Terchová,

·         Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku

o    predkladateľ: Mgr. Juraj Gembický - historik – kampanológ.

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011