Aktuality

Úvod

Ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky hradu Slovenská Ľupča

Ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky hradu Slovenská Ľupča

Ministerstvo kultúry SR  zrušilo rozhodnutie Pamiatkového úradu SR vo veci vyhlásenia ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky hradu Slovenská Ľupča z dôvodu nie celkom dostatočne formulovaného a  argumentačne podloženého rozhodnutia.  Správne konanie v tejto veci však nebolo ukončené. Zrušením rozhodnutia nie je spochybnená potreba vyhlásenia ochranného pásma, vďaka ktorému sa má okolie hradu rozvíjať tak, aby bol tento chránený a nedošlo k znehodnoteniu jeho okolia a boli chránené významné pohľadovo krajinné súvislosti.

V žiadnom prípade nie je možné štandardné  správne konanie nazvať „vyhratým bojom s pamiatkármi“ (TA3, 6.12.2011). Ministerstvo kultúry SR má zákonné zmocnenie v rámci odvolacieho konania zrušiť a vrátiť rozhodnutie Pamiatkovému úradu SR ak zistí, že toto trpí nedostatkami. Takýto postup je štandardný a jeho cieľom je čo najlepšie precizovať a nastaviť parametre pamiatkovej ochrany aby sa stali nespochybniteľnými a vykonateľnými.  MK SR ako ústredný orgán štátnej správy a Pamiatkový úrad ako špecializovaný úrad štátnej správy pre oblasť pamiatkovej ochrany sa spoločne snažia konať tak aby zabezpečili čo najväčšiu mieru náležitej ochrany pamiatkového fondu.

Rozhodnutie Pamiatkového úradu SR bude teda opätovne prepracované s cieľom vyhlásiť ochranné pásmo v súlade so všetkými právnymi normami tak, aby bola zabezpečená ochrana národnej kultúrnej pamiatky hradu Slovenská Ľupča. Jeho výsledkom s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou bude aj určitá regulácia podmienok výstavby v intenciách zákona.

MK SR, 7.12.2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011