Aktuality

Úvod

Ďalších 10-12 slovenských kín bude digitalizovaných

Za poskytnuté finančné prostriedky bude možné v rámci Audiovizuálneho fondu podporiť ďalších 10 – 12 kín pri prechode na digitálnu technológiu. V rokoch 2010-2011 fond podporil digitalizáciu 16 kín, celkovo to teda bude 28 kín“, konštatoval po rokovaní vlády minister kultúry Daniel Krajcer a pokračoval:“ Podporujú sa tzv. jednosálové kiná v menších slovenských mestách.“

Doteraz bola podporená digitalizácia kín napr. v Liptovskom Mikuláši,  v Štúrove, Spišskej Novej Vsi, v Lučenci, v Malackách atď. Schválená zmena využitia finančných prostriedkov v prospech podpory  vybraných projektov Audiovizuálneho fondu je aj reakciou na Správu o európskej kinematografii v digitálnom veku z októbra tohto roka, v ktorej sa okrem iného konštatuje, že kiná sú miestom, kde sa ľudia stretávajú a vymieňajú si názory, a zdôrazňuje sa, že zánik malých a nezávislých kín, obzvlášť v malých mestách a menej rozvinutých regiónoch, môže obmedziť dostupnosť európskych kultúrnych zdrojov, kultúry a kultúrneho dialógu. Problém malých kín existuje najmä vo vidieckych oblastiach, kde môžu zohrávať mimoriadne silnú spoločenskú úlohu ako miesta stretávania sa.

Celkovo sa dnes vládou schválená zmena účelu nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov týka kapitálových výdavkov alokovaných v programe Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt vo výške 3 049 254,04 eura a výdavkov alokovaných v programe Tvorba a implementácia politík“) vo výške 942 724,13 eura. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov umožní napr. sanovať potreby v oblasti riešenia viacerých havarijných stavov v objektoch rezortu (napr. strecha na hrade Červený Kameň), dofinancovať potreby v oblasti obstarania základných tovarov a služieb, ale tiež niekoľko akvizičných počinov a dočasné využitie zdrojov na prefinancovanie zvýšených výdavkov organizácií spojených s implementáciou národných projektov v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

.

 

7.12.2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011