Zahraničná spolupráca

Úvod > Zahraničná spolupráca > Bilaterálna spolupráca

Medzivládne kultúrne dohody

 

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky, podpísanej v Hanoji 21. marca 1977

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu. Soul, 30. októbra 2007

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a techniky, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov. Bratislava, 1. júla 2003. 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry,  školstva, vedy, športu a mládeže. Budapešť, 16. januára 2003

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o audiovizuálnej koprodukcii, Ottawa, 5. júna 2002

Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a vládou Francúzskeho spoločenstva Belgicka a Valónskou vládou na druhej strane. Bratislava, 30. marca 2001

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel. Washington, 3. marca 2001

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií, Bratislava, 5. decembra 2000

Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom. Bratislava, 11. apríla 2000

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci, Bratislava, 23. marca 2000

Dohoda medzi vládou SR a vládou Slovinska o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry. Bratislava, 14.decembra 1999

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky  o  spolupráci v oblasti umenia a kultúry. Kapské Mesto, 28. mája 1998

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy, turistiky, športu a masovokomunikačných prostriedkov.
New Delhi, 11. marca 1996

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu. Káhira, 12. decembra 1995

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu. Bratislava, 16. mája 1995

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu. Bratislava 27. apríla 1995

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci. Paríž, 21. marca 1995

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy. Bratislava, 13. februára 1995

Dohoda medzi vládou SR a vládou USA o zriadení komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR. Bratislava, 22. septembra 1994

Dohoda o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky. Bratislava, 21. júla 1994

Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu. Bratislava, 3. apríla 1994

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a  vedy. Praha, 29. apríla 1991 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Kanady o spolupráci v oblasti kultúrnych, akademických a športových vzťahov. Praha, 15. novembra 1990 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede, technike a iných oblastiach. Praha, 15. apríla 1986 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou  Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky. Praha, 10. septembra 1979 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Veľkovojvodstva Luxemburského. Luxemburg, 17. júna 1976 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/ 

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Helénskej republiky. Praha, 10. februára 1976 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda uzatvorená výmenou nót o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Japonska. Tokyo, 20.januára 1976 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Filipínskou republikou. New York, 8. októbra 1974 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach. Helsinky, 12. októbra 1973 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Kultúrna dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom. Haag, 3. augusta 1972 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky. Praha, 18. mája 1971 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Kultúrna dohoda medzi vládou  Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu. Praha, 26. mája 1967 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovo demokratickej republiky. Praha, 23. júna 1956 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda o intelektuálnych a umeleckých stykoch medzi Československom a Dánskym kráľovstvom, Kodaň, 12. mája 1937. /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda o kultúrnych vzťahoch medzi Československom a Nórskom. Oslo, 11. marca 1937 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráciMedzirezortné kultúrne dohody

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Macedónskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry a umenia
Podpísaná v Struge 26. augusta 2011

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Litovskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry
Podpísaná vo Vilniuse 6. júna 2011

Memorandum o porozumení v oblasti kultúrnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom pre civilné záležitosti Bosny a Hercegoviny
Podpísané v Sarajeve 5. mája 2011

Memorandum o porozumení v oblasti kultúrnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Sýrskej arabskej republiky. Bratislava, 30. apríla 2009

Memorandum o porozumení v oblasti kultúrnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Jordánskeho hášimovského kráľovstva. Bratislava, 7. apríla 2009

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry a umenia
Minsk, 19. októbra 2005

Memorandum porozumenia medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Čílskej republiky v oblasti kultúry a umenia. Santiago Čile, 5. mája 2004

Memorandum o porozumení v oblasti kultúrnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom umenia, kultúrneho dedičstva, Gaeltachtu a ostrovov Írska. Dublin 18. 10. 2001

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Uzbeckej republiky v oblasti kultúry a umenia
Taškent, 21. októbra 1997

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry, ochrany pamiatok a športu Gruzínska o spolupráci v oblasti kultúry
Bratislava, 19. októbra 2009

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Arménskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry
Jerevan, 26. septembra 2008

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a turizmu Azerbajdžanskej  republiky o spolupráci v oblasti kultúry
Baku, 2. decembra 2008

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čiernej Hory o spolupráci v oblasti kultúry SJ

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čiernej Hory o spolupráci v oblasti kultúry AJ
Bratislava, 3. mája 2011

Vykonávacie protokoly a programy spolupráce

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom národných zdrojov Maďarskej republiky na roky 2011 – 2014

Program kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej a športovej výmeny medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky na roky 1998 – 2000. Ankara, 30. apríla 1998. Podľa článku 46 program spolupráce zostáva v platnosti do nadobudnutia účinnosti nasledujúceho programu.

Program kultúrnej spolupráce na roky 2009 – 2013 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky. Peking, 13. mája 2009

Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu v oblasti kultúry, školstva a vedy na roky 2008 - 2012. Bratislava, 6. novembra 2008

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 2008 – 2011. Bratislava, 28. októbra 2008

Vykonávací program spolupráce v oblasti kultúry medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Egyptskej arabskej republiky na roky 2007 -2009. Bratislava, 3. júla 2007. 

Príloha

Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a turizmu Tureckej republiky na roky 2010 – 2013. Ankara, 29. novembra 2010

Program spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom na roky 2002 – 2003

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Bulharskej republiky na obdobie rokov 2004 - 2006
Bratislava, 10. augusta 2004

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Českej republiky na roky 2005 - 2007

Program kultúrnej a audiovizuálnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a komunikácie Francúzskej republiky na roky 2004 - 2006 (predĺžená platnosť do konca roku 2007).

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Srbskej republiky obdobie rokov 2010 - 2013. Belehrad 26. februára 2010

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským Veľkovojvodstvom na roky 2009 - 2011.

Program spolupráce v rámci komisie Slovenská republika – Bavorsko na roky 2009 – 2010. Regensburg, 13. mája 2009

Program kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráce medzi vládami SR a Nórskeho kráľovstva. Oslo, 12. februára 1999 

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministrom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky na roky 2012 - 2014

Program spolupráce medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou v oblasti jazyka a kultúry, vzdelávania, vedy, techniky a vysokého školstva, spoločenskej komunikácie, mládeže a športu na roky 2007 – 2012, Lisabon 26. júna 2007 

Protokol z 3. zasadnutia zmiešanej slovensko - rakúskej komisie podľa článku 13 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy. Bratislava, 3. júna 2008

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a medzi Ministerstvom kultúry a národného dedičstva Rumunska na roky 2010 – 2012, Bukurešť 11. novembra 2010

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2010 - 2012, Moskva 12. novembra 2009

Vykonávací program ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 2001-2005. Rím, 31. júla 2001

Program vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Fínskej republiky

Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky na roky 2003 - 2006

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi SR a Helénskou republikou na roky 2008-2011 Bratislava, 3. decembra 2008

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a medzi Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2007 až 2010
Dubrovník, 10. júla 2007

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a turizmu Ukrajiny
na obdobie 2008 - 2012
Podpísaný v  Kyjeve dňa 13. mája 2008

Iné 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom vlastníctve, správe a užívaní výstavného pavilónu v Benátkach

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011