Zahraničná spolupráca

Úvod > Zahraničná spolupráca > Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Odbor multilaterálnej spolupráce koordinuje postupy ministerstva v oblasti európskych záležitostí a viacstrannej spolupráce. Pripravuje návrhy na pristúpenie Slovenskej republiky k multilaterálnym medzinárodným zmluvným dokumentom v oblasti kultúry. Zabezpečuje prípravu a tvorbu obsahovej náplne multilaterálnych medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti kultúry a spoluprácu v spoločensko-diplomatickej oblasti s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky. Zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich rezortu kultúry z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, Rade Európy, Organizácii OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), Stredoeurópskej iniciatíve (SEI) a ďalších medzinárodných organizáciách, resp. úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z medzinárodných zmlúv a dohovorov. Koordinuje spoluprácu s ministerstvami kultúry krajín Vyšehradskej spolupráce (V4) a prípravu spoločných projektov a iniciatív. Odbor ďalej koordinuje účasť zástupcov rezortu kultúry a expertov vo výboroch, komisiách a v pracovných skupinách v rámci Európskej únie, Rady Európy a ďalších medzinárodných organizácií. Vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály z oblasti multilaterálnej spolupráce. Spolupracuje pri výkone zverených úloh najmä so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli, Stálou misiou Slovenskej republiky pri Rade Európy, Stálou misiou Slovenskej republiky pri  UNESCO v Paríži.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011