Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh na odsúhlasenie odplatného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva kultúry SR
Číslo materiálu: MK-1661/2007-100/3981
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Predkladateľ: Minister kultúry
Podnet: V zmysle bodu A.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.86 z 31.januára 2007 a podľa zákona NR SR č.278/1993 Z.z o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov
Termín: 20.03.07
E-mail: se@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF Obal
RTF Predkladacia správa
RTF Materiál
RTF Uznesenie
RTF Komuniké
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011