Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Tlačová agentúra Slovenskej republiky > Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme

Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme

Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva“) medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“) sa uzátvára na základe § 6 ods. 2 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.
Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme je úprava podmienok poskytnutia príspevku zo štátneho rozpočtu TASR na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.
Služby vo verejnom záujme vykonáva TASR v zmysle zmluvy nepretržite počas celého kalendárneho roka a všetky služby, na ktoré sa poskytuje príspevok, poskytuje TASR  bezodplatne.

Zmluva č. MK – 4/09/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme uzatvorená na základe § 6 ods. 2 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky.

Zmluva č. MK - 84/09/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme uzatvorená na základe § 6 ods. 2 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky.

Dodatok č.1 k zmluve č. MK - 84/09/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme

Zmluva č. MK - 63/10/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme uzatvorená na základe § 6 ods. 2 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky.

Dodatok č. 1 ev. č. MK-50/1 l/M k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-63/2010/M

Dodatok č. 2, ev. č. 119/11/M k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-63/2010/M

Zmluva č. MK – 5/2012/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme

Dodatok č. 1, ev. č. 57/2012/M k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. 5/2012/M

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011