Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh zákona o podpore audiovizuálnej tvorby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o Slovenskom audiovizuálnom fonde)
Číslo materiálu: MK-128/2008-70/2475
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Predkladateľ: Minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
Termín: 06.03.08
E-mail: sma@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF Obal
RTF Predkladacia správa
RTF Dôvodová správa - všeobecná
RTF Dôvodová správa - osobitná
RTF Materiál
RTF Doložka fin. vplyvov
RTF Doložka zlučiteľnosti
RTF Uznesenie
RTF Komuniké
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011