Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh zásad vlády Slovenskej republiky na vykonávanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: MK 5022/2009-10/14980
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Termín: 10.12.09
E-mail: elena.kacalova@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF Obal
RTF Návrh uznesenia
RTF Predkladacia správa
RTF Návrh zásad
RTF Návrh komuniké
RTF Materiál, ktorý nie je súčasťou medzirezortného pripomienkového konania – návrh zásad v anglickom jazyku.
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011