MINISTERSTVO KULTÚRY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Číslo: MK-5022/2009-10/14980

 

 

 

 

 

Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie                        

 

 

 

 

 

Návrh

zásad vlády Slovenskej republiky na vykonávanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

v znení neskorších predpisov

____________________________________________________________________________

 

 

Podnet:

 

Obsah materiálu:

 

 

 

iniciatívny materiál

 

1. Návrh uznesenia

 

 

2. Predkladacia správa

 

 

3. Návrh zásad

 

 

4. Návrh komuniké   

 

 

 

 

 

          

                                                  

 

 

 

                                                                                      

                                                                      

Predkladá:

 

Marek Maďarič

minister kultúry

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava  27. novembra 2009