Návrh

 

Komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ................... prerokovala a schválila  návrh zásad vlády Slovenskej republiky na vykonávanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.