Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Kontrakty

Kontrakty na rok 2008 uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

 Číslo kontraktu Organizácia Prílohy
 MK-811/2007-102/18205 Štátna filharmónia, Košice (.zip)
 MK-812/2007-102/18206 Slovenská filharmónia, Bratislava (.zip)
 MK-813/2007-102/18209 Divadlo Nová scéna, Bratislava (.zip)
 MK-815/2007-102/18211 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (.zip)
 MK-816/2007-102/18212 Tlačová agentúra SR - Slovakia, Bratislava (.zip)
 MK-817/2007-102/18213 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (.zip)
 MK-818/2007-102/18217 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (.zip)
 MK-822/2007-102/18218 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (.zip)
 MK-823/2007-102/18219 Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (.zip)
 MK-825/2007-102/18221 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (.zip)
 MK-826/2007-102/18222 Národné osvetové centrum, Bratislava (.zip)
 MK-827/2007-102/18223 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (.zip)
 MK-828/2007-102/18224 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (.zip)
 MK-829/2007-102/18226 Štátny komorný orchester, Žilina (.zip)
 MK-830/2007-102/18227 Literárne informačné centrum, Bratislava (.zip)
 MK-831/2007-102/18228 Divadelný ústav, Bratislava (.zip)
 MK-832/2007-102/18229 Štátna opera, Banská Bystrica (.zip)
 MK-833/2007-102/18230 Štátne divadlo, Košice (.zip)
 MK-834/2007-102/18231 Hudobné centrum, Bratislava (.zip)
 MK-835/2007-102/18232 Slovenské národné divadlo, Bratislava (.zip)
 MK-836/2007-102/18233 Slovenský filmový ústav, Bratislava (.zip)
 MK-841/2007-102/18234 Medzinárodný dom umenia pre deti - Bibiana, Bratislava (.zip)

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011