Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Kontrakty

Kontrakty na rok 2009 uzavreté medzi MK SR a rozpočtovou a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Číslo kontraktu  Organizácia  
MK - 527/2008 -102/16 359 Štátna filharmónia, Košice (.zip)
MK - 544/2008 -102/16 361 Slovenská filharmónia, Bratislava (.zip)
MK - 547/2008 -102/16 362 Divadlo Nová scéna, Bratislava (.zip)
MK - 550/2008 -102/16 363 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (.zip)
MK - 537/2008 -102/16 366 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (.zip)
MK - 554/2008 -102/16 367 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (.zip)
MK - 555/2008 -102/16 368 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (.zip)
MK - 553/2008 -102/16 369 Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava
Dodatok č. 2
(.zip)
Príloha k dodatku č. 2
MK - 535/2008 -102/16 370 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (.zip)
MK - 560/2008 -102/16 371 Národné osvetové centrum, Bratislava
Dodatok č.1
(.zip)
Príloha k dodatku č. 1
MK - 548/2008 -102/16 372 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (.zip)
MK - 545/2008 -102/16 373 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (.zip)
MK - 549/2008 -102/16 374 Štátny komorný orchester, Žilina (.zip)
MK - 538/2008 -102/16 375 Literárne informačné centrum, Bratislava (.zip)
MK - 540/2008 -102/16 376 Divadelný ústav, Bratislava (.zip)
MK - 543/2008 -102/16 377 Štátna opera, Banská Bystrica (.zip)
MK - 542/2008 -102/16 378 Štátne divadlo, Košice (.zip)
MK - 536/2008 -102/16 379 Hudobné centrum, Bratislava (.zip)
MK - 546/2008 -102/16 380 Slovenské národné divadlo, Bratislava (.zip)
MK - 534/2008 -102/16 381 Slovenský filmový ústav, Bratislava (.zip)
MK - 564/2008 -102/16 382 Medzinárodný dom umenia pre deti - Bibiana, Bratislava (.zip)

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011