Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Štatistika kultúry

Štatistika kultúry za rok 2009

Ochrana pamiatkového fondu

Komentár
Ochrana pamiatkového fondu v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky

Kultúra národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva

Komentár
Kultúra nár. menšín v Slovenskej republike
Kultúra nár. menšín podľa krajov: 
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky

Kultúrno-osvetová činnosť

Komentár
Kultúrno-osvetová činnosť v Slovenskej republike
Kultúrno-osvetová činnosť podľa krajov:
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky

Neperiodické publikácie

Komentár
Neperiodické publikácie v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky 

Hudobné telesá a umelecké súbory

Komentár
Hudobné telesá v Slovenskej republike
Hudobné telesá podľa krajov:
Bratislavský, ŽilinskýKošický
Spravodajské jednotky

Galérie

Komentár
Galérie v Slovenskej republike
Galérie podľa krajov:
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky

Vysielanie rozhlasovej programovej služby

Komentár
Vysielatelia v SR spolu
Verejnoprávni vysielatelia
Vysielatelia na základe licencie
Spravodajské jednotky 

Vysielanie televíznej programovej služby

Komentár
Vysielatelia v SR spolu
Verejnoprávni vysielatelia
Vysielatelia na základe licencie
Spravodajské jednotky 

Múzeá

Komentár
Múzeá v Slovenskej republike
Múzeá podľa krajov:
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky 

Knižnice

Komentár
Aktívne knižnice v Slovenskej republike
Verejné knižnice
Vedecké knižnice
Špeciálne knižnice
Spravodajské jednotky verejné, vedecké, špeciálne 

Audiovízia

Komentár
Audiovízia v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky 

Profesionálne divadlá

Komentár: štátne divadlá, neštátne divadlá
Štátne profesionálne divadlá v Slovenskej republike
Štátne profesionálne divadlá podľa krajov (aktualizované 10.9.2010):
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky - nemá profesionálne divadlo, Nitriansky,
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Neštátne profesionálne divadlá v Slovenskej republike
Neštátne profesionálne divadlá podľa krajov:
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský - nemá neštátne divadlo, Košický  
Spravodajské jednotky 

Astronomické zariadenia a pracoviská

Komentár
Astronomické zariadenia v Slovenskej republike
Astronomické zariadenia podľa krajov:
Bratislavský - nemá astronomické zariadenia,
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky 

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Komentár
Cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky

Profesionálna hudobná kultúra

Komentár
Profesionálna hudobná kultúra v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky 

Divadelné festivaly a prehliadky

Komentár
Divadelné festivaly a prehliadky v Slovenskej republike
Divadelné prehliadky a festivaly podľa krajov:
Bratislavský, TrnavskýNitriansky,
Žilinský, BanskobystrickýKošický
Spravodajské jednotky

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011