Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. ... z .... 2007, ktorým sa ustanovuje spôsob úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky a jej rozsah
Číslo materiálu: MK-2022/2007-52/17153
Rezort: MK SR
Predkladateľ: MK SR
Podnet: ako iniciatívny materiál
Termín: 21.11.07
E-mail: monika.lopusanova@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF obal
RTF dôvodová správa
RTF predkladacia správa
RTF materiál
RTF Doložka zlučiteľnosti
RTF Doložka vplyvov
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011