Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Kontrakty

Rok 2012

ČÍSELNÍK KONTRAKTOV NA ROK 2012  

uzatvorených medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

Číslo kontraktu  Organizácia
MK - 310/2011-103/13 949 Medzinárodný dom umenia pre deti - Bibiana, Bratislava
MK - 311/2011-103/13 948 Slovenská národná knižnica, Martin
MK - 312/2011-103/13 947 Univerzitná knižnica, Bratislava
MK - 313/2011-103/13 946
Štátna vedecká knižnica, Košice
MK - 314/2011-103/13 945 Štátna vedecká knižnica, Prešov
MK - 315/2011-103/13 944 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava
MK - 316/2011-103/13 943 Slovenské národné divadlo, Bratislava
MK - 317/2011-103/13 942 Divadlo Nová scéna, Bratislava
MK - 318/2011-103/13 941 Štátne divadlo, Košice
MK - 319/2011-103/17 468
Štátna opera, Banská Bystrica
MK - 320/2011-103/17 469 Divadelný ústav, Bratislava
MK - 321/2011-103/17 470 Slovenská filharmónia, Bratislava
MK - 322/2011-103/17 471 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava
MK - 323/2011-103/17 473 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava
MK - 324/2011-103/17 474 Hudobné centrum, Bratislava
MK - 325/2011-103/17 475 Štátna filharmónia, Košice
MK - 326/2011-103/17 476 Štátny komorný orchester, Žilina
MK - 327/2011-103/17 477 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
MK - 328/2011-103/17 482 Slovenský filmový ústav, Bratislava
MK - 329/2011-103/17 483 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
MK - 330/2011-103/17 484 Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča
MK - 331/2011-103/17 485 Slovenská národná galéria, Bratislava
MK - 332/2011-103/17 486 Múzeum SNP, Banská Bystrica
MK - 333/2011-103/17 487 Slovenské národné múzeum, Bratislava
MK - 334/2011-103/17 488 Slovenské technické múzeum, Košice
MK - 335/2011-103/17 489 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
MK - 336/2011-103/17 490 Národné osvetové centrum, Bratislava
MK - 337/2011-103/17 491 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
MK - 338/2011-103/17 492 Literárne informačné centrum, Bratislava


 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011