Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Kontrakty

Rok 2011

KONTRAKTY NA ROK 2011   
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Číslo kontraktu  Organizácia
MK - 244/2010 -103/16 286 Medzinárodný dom umenia pre deti - Bibiana, Bratislava
MK - 245/2010 -103/17 241 Slovenská národná knižnica, Martin
MK - 246/2010 -103/17 242 Univerzitná knižnica, Bratislava
MK - 247/2010 -103/17 243 Štátna vedecká knižnica, Košice
MK - 248/2010 -103/17 244 Štátna vedecká knižnica, Prešov
MK - 249/2010 -103/17 245 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava
MK - 250/2010 -103/16 288 Slovenské národné divadlo, Bratislava
MK - 251/2010 -103/16 289 Divadlo Nová scéna, Bratislava
MK - 252/2010 -103/16 290 Štátne divadlo, Košice
Dodatok č. 1
MK - 253/2010 -103/16 291 Štátna opera, Banská Bystrica
MK - 254/2010 -103/16 307 Divadelný ústav, Bratislava
MK - 255/2010 -103/16 295 Slovenská filharmónia, Bratislava
MK - 256/2010 -103/16 296 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava
MK - 257/2010 -103/16 293 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava
MK - 258/2010 -103/16 303 Hudobné centrum, Bratislava
MK - 259/2010 -103/16 299 Štátna filharmónia, Košice
MK - 260/2010 -103/16 297 Štátny komorný orchester, Žilina
MK - 262/2010 -103/16 305 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
MK - 263/2010 -103/16 306 Slovenský filmový ústav, Bratislava
MK - 264/2010 -103/17 246 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
MK - 265/2010 -103/17 247 Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča
MK - 267/2010 -103/17 286 Slovenská národná galéria, Bratislava
MK - 268/2010 -103/17 285 Múzeum SNP, Banská Bystrica
MK - 269/2010 -103/17 283 Slovenské národné múzeum, Bratislava
MK - 270/2010 -103/17 284 Slovenské technické múzeum, Košice
MK - 271/2010 -103/16 310 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
MK - 273/2010 -103/16 308 Národné osvetové centrum, Bratislava
MK - 274/2010 -103/16 300 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
MK - 275/2010 -103/16 309 Literárne informačné centrum, Bratislava
MK - 277/2010 -103/16 301 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava
MK - 278/2010 -103/16 311 Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011