Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Kontrakty

Kontrakty na rok 2010 uzavreté medzi MK SR a rozpočtovou a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Číslo kontraktu Organizácia
MK - 1752/2009 -102/15 609 Medzinárodný dom umenia pre deti - Bibiana, Bratislava
MK - 1761/2009 -102/15 610 Slovenské národné divadlo, Bratislava
MK - 1763/2009 -102/15 612 Štátna opera, Banská Bystrica
MK - 1765/2009 -102/15 614 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava
MK - 1766/2009 -102/15 615 Slovenská filharmónia, Bratislava
MK - 1767/2009 -102/15 616 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava
MK - 1768/2009 -102/15 617 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava
MK - 1769/2009 -102/15 619 Štátny komorný orchester, Žilina
MK - 1770/2009 -102/15 620 Štátna filharmónia, Košice
MK - 1771/2009 -102/15 621 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
MK - 1772/2009 -102/15 622 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava
MK - 1773/2009 -102/15 626 Hudobné centrum, Bratislava
MK - 1774/2009 -102/15 628 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
MK - 1776/2009 -102/15 629

Slovenský filmový ústav, Bratislava
Dodatok č. 1

MK - 1777/2009 -102/15 630 Divadelný ústav, Bratislava
MK - 1779/2009 -102/15 631 Národné osvetové centrum, Bratislava
MK - 1780/2009 -102/15 632 Literárne informačné centrum, Bratislava
MK - 1786/2009 -102/15 633 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
MK - 1788/2009 -102/15 635 Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava
MK - 1762/2009 -102/15 611 Divadlo Nová scéna, Bratislava
MK - 1764/2009 -102/15 613 Štátne divadlo, Košice
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011