Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Autorské právo > Kolektívna správa práv

Kolektívna správa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom

Účelom kolektívnej správy práv je kolektívne uplatňovanie a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia predmetu týchto práv na verejnosti.
Kolektívnu správu práv vykonávajú v zmysle piatej časti zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov organizácie kolektívnej správy, ktorým Ministerstvo kultúry SR udelilo oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv.


Kolektívnu správu práv vykonávajú v súčasnosti na Slovensku nasledovné organizácie:


SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Oprávnenie

LITA, autorská spoločnosť
Oprávnenie

SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
Oprávnenie

OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska
Oprávnenie

SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Oprávnenie 

AGICOA Europe Slovensko
Oprávnenie

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011