Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Autorské právo > Informačný portál o duševnom vlastníctve

Informačný portál o duševnom vlastníctve

Informačný portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk obsahuje informácie o práve duševného vlastníctva, o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, o práve priemyselného vlastníctva a o práve proti nekalej súťaži. Portál zahŕňa databázu rozhodnutí, legislatívy a literatúry z týchto oblastí.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011