Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Ochrana pamiatok > Pamiatkový výskum > Zoznam reštaurátorov

Zoznam reštaurátorov Slovenska

Reštaurovanie ako osobitný druh obnovy kultúrnej pamiatky môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) Zákona NR SR č. č. 200/1994 o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

Kompletný zoznam oprávnených reštaurátorov Slovenska bol uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR v roku 2001, zošit 3 - 4 , na str. 36 - 43.Zoznam členov a zoznam autorizovaných reštaurátorov podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 200/1994 Zb. o Komore  reštaurátorov vedie Komora reštaurátorov, ktorá zverejňuje aktuálny zoznam na svojej internetovej stránke http://www.restauro.sk/.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011