Umenie

Úvod > Umenie > Literatúra > Literárne súťaže

Literárne súťaže

Literárny ZVOLEN

Celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov – členov literárnych klubov a krúžkov, ktorá má tri postupové stupne: regionálny, celoštátny a medzinárodný. Poslaním súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť záujmovej činnosti v celoštátnom kontexte, zhodnotiť a oceniť súťažné práce a umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi. Súťaže sa s prácami v oblasti poézie a prózy zúčastňujú stovky členov literárnych klubov, víťazi sa potom stretnú na odbornom seminári. Víťazné práce vychádzajú v zborníku. Hlavným organizátorom súťaže je Národné osvetové centrum.
Spoluorganizátormi sú Podpolianske osvetové stredisko, Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra a Mestský úrad Zvolen.
Vyhodnotenie súťaže sa koná vo Zvolene.
Patrí do VÚC Banská Bystrica.

PETRŽALSKÉ SÚZVUKY FERKA URBÁNKA

Literárna súťaž mladých talentov je určená  všetkým vekovým  kategóriam (žiaci základných škôl, stredoškoláci, dospelí autori)  a je spojená s Literárnym klubom Generácia pri Miestnej knižnici v Petržalke. Ročne do súťaže prichádza viac ako 200 literárnych prác. Víťazné texty sú publikované v zborníku, ale aj Petržalských novinách a v časopise Rodina a škola.  Organizátorom súťaže je Mestská knižnica Petržalka.
Patrí do VÚC Bratislava.

WOLKROVA POLIANKA

Najstaršia literárna súťaž pre začínajúcich básnikov. Pomenovaná je po významnom českom básnikovi Jiřím Wolkrovi, ktorý sa v dvadsiatych rokoch vo Vysokých Tatrách liečil. Súťaž  celé desaťročia symbolizovala česko-slovenskú literárnu vzájomnosť. Ročne prichádzajú do súťaže píspevky od desiatok, ba často stoviek autorov. S Wolkrovou Poliankou sú spojené tvorivé začiatky mnohých významných slovenských básnikov. Súťaž si zachovala celoštátny charakter.Hlavným organizátorom  súťaže je Asociácia organizácii spisovateľov Slovenska (AOSS). Regionálnym spoluorganizátorom je Mestská knižnica v Poprade. Víťazné práce z každého ročníka WP vychádzajú  aj knižne. Miestom, kde sa súťaž slávnostne vyhodnocuje je Horný Smokovec (okres Poprad).
Patrí do VÚC  Košice.

LITERÁRNA SÚŤAŽ JOZEFA BRANECKÉHO

Celoslovenská stredoškolská literárna súťaž pomenovaná po spisovateľovi Jozefovi Braneckom, ktorý väčšinu svojho tvorivého života prežil v Trenčíne. Súťaž vznikla v roku 1992 z iniciatívy kultúrnych osobností mesta. Zúčastňujú sa jej stredoškoláci z celého Slovenska i celé školy. Ročne je to priemerne okolo 60 škôl a viac ako dvesto básnických a prozaických prác. Každoročne vychádza aj zborník víťazných prác.
Hlavným organizátorom súťaže je Miesty odbor Matice slovenskej v Trenčíne. Spoluorganizátormi sú Spolok slovenských spisovateľov, Mestské kultúrne stredisko v Trenčíne, mesto Trenčín a Nadácia Matice slovenskej – Prebudená pieseň.     
Vyhodnotenie súťaže sa koná v Trenčíne.
Patrí do VÚC Trenčín.

LITERÁRNA  SENICA  LADISLAVA  NOVOMESKÉHO

Literárna súťaž mladých básnikov a prozaikov je spojená s menom a literárnym odkazom veľkého slovenského básnika Laca Novomeského, ktorý v Senici strávil časť svojho života. Súťaž je orientovaná na študentov – stredoškolákov i vysokoškolákov a v roku 2002 vstupuje už do svojho 16. ročníka. Každoročne sa do súťaže prihlási okolo stovky začínajúcich autorov. Víťazi súťaže sa potom stretávajú na hodnotiacom a metodickom seminári. Každoročne vychádza aj zborník ocenených prác.
Hlavným organizátorom súťaže je Národné osvetové centrum. Spoluorganizátormi sú Hornozáhorská knižnica Senica, Hornozáhorské osvetové centrum Senica, Mestský úrad Senica a Nadácia Ladislava Novomeského.
Vyhodnotenie súťaže sa koná v Senici.
Patrí do VÚC Trnava.

MÚZA 2002

Literárna súťaž pre žiakov základných a stredných škôl v oblasti poézie a prózy v kategóriach pre žiakov základných a stredných škôl. Autori najlepších prác v každej kategórii sú každoročne pozvaní na bezplatný týždenný pobyt v Letnej škole poézie a prózy. V roku 2002 sa bude konať už 4. ročník súťaže.
Organizátorom súťaže je Nadácia Prometheus Michalovce. Koná sa pod záštitou predsedu NR SR.
Vyhodnotenie súťaže sa koná v Michalovciach.  
Patrí do VÚC Košice.

ŠALIANSKY  MAŤKO  J. C. HRONSKÉHO

Celoslovenská súťaž v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora je pomenovaná po spisovateľovi a zakladateľovi umeleckého časopisu Slniečko J. C. Hronskom. Súťaž má 3 kategórie: žiaci 2.-3.ročníka ZŠ, žiaci 4.-5.ročníka ZŠ a žiaci 6.-7.ročíka ZŠ. Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu do 6 minút.  Záujem detí o Šalianskeho Maťka stále rastie.  Organizujú sa základné školské kolá, okresné kolá a krajské kolá, ktoré školy zabezpečujú v spolupráci s miestnymi odbormi Matice slovenskej, Domami Matice slovenskej a okresnými a krajskými odbormi školstva. Víťazi z každej kategórie sa potom zúčastnia celonárodného kola súťaže. Šaliansky Maťko má svojim rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.                               
Hlavným organizátorom súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej v Šali.
Spoluorganizátori sú Matica slovenská v Martine a Bratislave a časopis Slniečko.
Výsledky súťaže sa vyhlasujú v Šali.
Patrí do VÚC Nitra.  

PONITRIE VALENTÍNA BENIAKA

Celoslovenská súťaž v interpretácii slovenskej i svetovej poézie je spojená s menom veľkého slovenského básnika V. Beniaka. Súťaž má regionálne predkolá a kategórie pre žiakov základných škôl, stredoškolákov a dospelých recitátorov. Najlepší interpréti sa stretnú na celoslovenskom kole v Chynoranoch, rodisku V. Beniaka. Sem prichádzajú aj recitátori z krajanských kultúrnych spolkov v Maďarsku, Rumunsku a Juhoslávii, súťaž má teda medzinárodný charakter. 
Hlavným organizátorom súťaže je Miestny odbor Matice Slovenskej v Chynoranoch. Spoluorganizátormi sú Národné osvetové centrum, Obecný úrad Chynorany a Matica Slovenská Martin.
Patrí do VÚC Nitra.

JAŠÍKOVE KYSUCE

Literárna súťaž pre začínajúcich prozaikov je pomenované po významnom slovenskom spisovateľovi Rudolfovi Jašíkovi, ktorý sa narodil v Turzovke a významná časť jeho literárnej tvorby je spojené s Kysucami. Každoročne sa jej zúčastňuje 50-60 mladých autorov. Pre regionálny kultúrny život sú významné aj sprievodné akcie podujatia. Okrem odborných seminárov, ktoré sa konajú za účasti knihovníkov a učiteľov slovenskej literatúry, sú to najmä besedy s renomovanými slovenskými spisovateľmi – prozaikmi, ktoré sa každoročne konajú na stredných školách v celom kysuckom regióne.   
Hlavným organizátorom súťaže je Spolok slovenských spisovateľov. Regionálnym spoluorganizátorom je Kysucká knižnica v Čadci, kde sa aj koná vyhodnotenie súťažných prác.   
Patrí do VÚC Žilina.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011