Umenie

Úvod > Umenie > Divadlo

Divadlo 

Divadelné prejavy na území Slovenska možno doložiť už od ranného stredoveku vo forme náboženskej drámy aj vystúpeniami jokulátorov, ktorí tu dostávajú zjavné slovanské pomenovanie - igrici. V ľudových vrstvách sa rozvíjali mnohoraké formy divadla. Z neho sa dodnes zachovali početné prejavy dokazujúce jeho starobylý slovanský pôvod a východiskové magické či obradové funkcie.

 V období renesancie a baroka pokračoval divadelný život najmä na školách. Strediskami rozvíjajúceho sa divadla sa stali viaceré významné protestantské školy, v katolíckom školstve bola dôležitá epocha jezuitského a piaristického divadla. V 18. a 19. storočí sa divadelný život v niektorých oblastiach formoval ako multijazykový. Profesionálne vystupovali najmä nemecké, neskôr aj maďarské spoločnosti. Niektoré z nich (nemecké a talianske) začali hrať i s marionetami. K nim sa pridali aj českí kočovní bábkari. Roku 1878 založil Ján Stražan tradíciu slovenského kočovného bábkarstva.

Uvedenie Chalupkovho Kocúrkova v Liptovskom Mikuláši v roku 1830 sa považuje za vznik slovenskej divadelnej kultúry. Súvisí s národne a kultúrne podmieneným procesom národného obrodenia. Divadlo v ňom zohrávalo aktivizačnú úlohu, v daných podmienkach sa však mohlo rozvíjať iba na ochotníckej báze. Intenzívnejší rozvoj slovenského ochotníckeho divadla až do roku 1918 podnecovala najmä slovenská prevažne komediálna dramatika. Jej úroveň dvíhalo množstvo talentovaných hercov. Pôvodná dramatická literatúra a nemalé herecké zázemie prispievali k vzniku a rozvoju slovenského profesionálneho divadelného umenia.

Jedna z najvýznamnejších slovenských kultúrnych ustanovizní - Slovenské národné divadlo v Bratislave - vzniklo v roku 1920 krátko po vzniku Československej republiky. Do roku 1938 v ňom významnú úlohu zohrávajú aj českí divadelníci. V rokoch 1939 - 1945, počas trvania Slovenského štátu, to bola najmä činohra, ktorá odrážala zložitú spoločenskú situáciu, umelecká tvorba Slovenského národného divadla však zjavne vyzrievala. Opera a balet SND uvádzajú svoje predstavenia v historickej budove postavenej v štýle neoklasicizmu v rokoch 1884-86 podľa návrhov rakúskych architektov Hermanna Helmera a Ferdinanda Fellnera. Činohra SND pôsobila od roku 1955 v Divadle P. O. Hviezdoslava a od roku 1962 aj na Malej scéne SND. Dňa 14. apríla 2007 bola slávnostne otvorená nová budova Slovenského národného divadla.   

Po roku 1945 zaznamenávame i rozvoj regionálneho divadelného života, ktorý bol postupne zavŕšený aj dobudovaním rozsiahlejšej siete profesionálnych divadiel, vrátane divadiel národnostných menšín, bábkových divadiel i divadiel pre deti a mládež. Dnešná divadelná sieť pozostáva predovšetkým z viac ako dvoch desiatok stálych, z verejných zdojov subvencovaných profesionálnych divadiel, ktoré pôsobia v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, vo Zvolene, Martine, Žiline, Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi i Rožňave. V Košiciach okrem Štátneho divadla pôsobí maďarské Divadlo Thália a rómske divadlo Romathan. Ďalšie menšinové Jókaiho divadlo bolo zriadené v Komárne, ukrajínsko-rusínske Divadlo Alexandra Duchnoviča. Poddukelský umelecký ľudový súbor  so sídlom v Prešove.  Okrem Slovenského národného divadla, Divadla Nová scéna,  Štátnej opery v Banskej Bystrici a Štátneho divadla v Košiciach sú všetky ostatné štátne profesionálne divadlá v správe vyšších územných celkov alebo obcí.

V uplynulých rokoch sa začala rozvíjať i sféra nezávislých divadelných súborov. Medzi najvýznamnejšie a najdlhšie pôsobiace neštátne súbory patrí Radošínske naivné divadloDivadlo STOKA, Divadlo GUnaGU, Divadlo a.ha, PIKI, Teatro Tatro z Nitry, Staromestské divadlo v Košiciach, k nim pristupujú novšie subjekty ako Túlavé divadlo, Zduženie pre súčasnú operu a ďalšie. V Banskej Bystrici pôsobí neštátne divadlo pre mentálne postihnutých hercov - Divadlo z Pasáže.

Na Slovensku existuje mnoho divadelných festivalov. Viaceré z ich vznikli najmä v posledných rokoch. Jedným z najvýznamnejších divadelných podujatí je Medzinárodný festival Divadelná Nitra. V roku 2005 vznikli nové festivaly, ktoré sa od svojho vzniku významne etablovali na Slovensku - výberový nesúťažný festival Dotyky a spojenia v Martine, prezentujúci aktuálnu tvorbu profesionálnych divadiel na Slovensku a medzinárodný Festival Nová dráma / New Drama v Bratislave, ktorý predstavuje najlepšie inscenácie súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Viac ako tridsaťročnú tradíciu má operný a činoherný festival Zámocké hry zvolenské  a medzinárodný multižánrový festival humoru a satiry Kremnické gagy. Tradíciu majú tiež festivaly, ktoré sa venujú tvorbe pre deti a mládež ako napr. medzinárodný festival Bábkarská Bystrica a Stretnutie, ktorý sa koná v Nitre. K nim pribudol nový, nemenej významný festival pod názvom Bábková Žilina, zameraný na prezentáciu aktuálnej tvorby slovenských bábkových divadiel. Asociácia Bratislava v pohybe organizuje medzinárodný tanečný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe. Vysoká škola múzických umení je tradične organizátorom Medzinárodného festivalu vysokých divadelných škôl pod názvom Projekt Istropolitana, ktorý sa koná každé dva roky. V Košiciach sa etabloval Festival nezávislého divadlaFestival divadiel strednej Európy, ktorý  organizuje Štátne divadlo Košice.

Úlohy výskumného, dokumentačného, informačného, propagačného, študijného, konzultačného a analytického strediska divadelnej kultúry s celoslovenskou pôsobnosťou plní Divadelný ústav Bratislava. Základným poslaním Divadelného ústavu je cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať, využívať, sprístupňovať a propagovať hmotné dokumenty divadelnej tvorby. V Divadelnom ústave sa nachádza bohatá divadelná dokumentácia mapujúca slovenské divadlo od založenia prvého profesionálneho divadla na Slovensku v roku 1920. Súčasťou je aj bohatá knižnica, videodokumentácia. Divadelný ústav vydáva aj odbornú pôvodnú a prekladovú divadelnú literatúru. Súčasťou inštitúcie je Archív Divadelného ústavu, ktorý je začlenený do siete špecializovaných verejných archívov pod štátnym odborným dozorom Ministerstva vnútra SR.

V oblasti vedy a výskumu pôsobí aj Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied, ktorý je zároveň aj vydavateľom revue dramatických umení Slovenské divadlo.

Amatérskym divadlám a súborom metodicky pomáha Národné osvetové centrum, ktoré vydáva mesačník pre ochotnícke a profesionálne divadlo Javisko.

Výchovu a vzdelávanie budúcich profesionálov pre oblasti divadla zabezpečuje predovšetkým Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici a konzervatóriá v Bratislave a  v Košiciach.

Vo sfére divadla pôsobia aj nezávislé mimovládne organizácie, profesijné a umelecké zoskupenia ako Asociácia súčasného tanca, Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT, Slovenské centrum Medzinárodnej organizácie scénografov, divadelných architektov a technikov OISTAT, Slovenské centrum asociácie pre detské a mládežnícke divadlo ASSITEJ a ďalšie. Asociácia súčasného divadla spoločne s Asociáciou Divadelná Nitra je aj vyhlasovateľom ankety kritikov o najvýznamnejšie umelecké počiny v oblasti divadla za každú sezónu pod názvom DOSKY (Divadelné ocenenia sezóny).

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011