Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Verejné obstarávanie > Verejné obstarávanie pre rok 2011

Verejné obstarávanie pre rok 2011

 

Verejná súťaž: Upratovacie služby pre objekt MK SR na Nám. SNP č. 33 v Bratislave

 

Verejná súťaž: Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s tlačou a distribúciou kultúrnych poukazov

 


Verejná súťaž: Poskytovanie strážnej služby v objektoch Ministerstva kultúry SR 

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

Realizované elektronické aukcie

  • Predmet zákazky – „Zabezpečenie komplexných služeb súvisiacich s tlačou a distribúciou kultúrnych poukazov“
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011