Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Štrukturálne fondy EÚ > Komunitárne programy

Komunitárne programy

eContentPlus

 

Informačný deň k výzve pre program eContentPlus 2007

Národný kontaktný bod pre program eContentPlus >Národný kontaktný bod

V rámci výzvy na podávanie projektov v programe eContentPlus boli do troch projektov zapojené aj slovenské inštitúcie.

Ide o projekty EDL net, ATHENA a EDLocal.

Informácie o prebiehajúcom projekte EDL net možno nájsť na stránke Slovenskej národnej knižnice, ktorá je partnerom v projekte - EDL net.

ATHENA má za cieľ vytvorenie siete partnerov ktorí si v rámci projektu vymieňajú skúsenosti a prezentujú najlepšie príklady praxe v danej oblasti (Best Practice Network). Zámerom projektu je využitie spolupráce siete ministerstiev, ktorá existuje od roku 2001 (projekt MINERVA), na zapojenie múzeí a iných inštitúcií do snáh o budovanie Európskej digitálnej knižnice (EDL). 

EDLocal má za cieľ vytvorenie siete partnerov, ktorí si v rámci projektu vymieňajú skúsenosti a prezentujú najlepšie príklady praxe v danej oblasti (Best Practice Network). Zámerom projektu je zlepšiť interoperabilitu digitálneho obsahu v zbierkach regionálnych a lokálnych inštitúcií a spraviť ho prístupným cez Európsku digitálnu knižnicu (EDL) a pre iné služby. 

 

V projekte ATHENA je partnerom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (www.culture.gov.sk/athena) a v projekte EDLocal je partnerom Slovenské národné múzeum (neskôr premenované na Europeanalocal). V projekte ATHENA je partnerom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (www.culture.gov.sk/athena) a v projekte EDLocal je partnerom Slovenské národné múzeum (neskôr premenované na Europeanalocal).

Obidva projekty boli schválené a s ich realizáciou sa začalo v roku 2008. Termín ukončenia je  v roku 2011.

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011