Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Zoznam

Názov materiálu Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
Aktualizácia Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky MK-2399/2008-70/16619 02.12.08 11.12.08 email
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov MK-3972/2008-10/15844 18.11.08 05.12.08 email
Návrh rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho výstavby MK-2785/2008-100/10434 25.07.08 08.08.08 email
Návrh výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky MK-2066/08 - 100/7413 29.05.08 19.06.08 email
Návrh zákona o podpore audiovizuálnej tvorby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o Slovenskom audiovizuálnom fonde) MK-128/2008-70/2475 15.02.08 06.03.08 email
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov MK -762/2008-51/2031 07.02.08 00.00.00 email
Oznam o predbežnej informácii k Návrhu zákona o vývoze a dovoze kultúrnych tovarov MK -741/2008-52/1972 07.02.08 26.02.08 email
Predbežná informácia o Návrhu zákona o múzeách a galériách a ochrane zbierkových predmetov MK -742/2008-52/1973 07.02.08 26.02.08 email
Návrh zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov MK-123/2008-70/697 15.01.08 04.02.08 email
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011