Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh na ratifikáciu Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou
Číslo materiálu: MK-4697/2007-51/17920
Rezort: Ministerstvo kultúry
Predkladateľ: Minister kultúry
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2008
Termín: 20.12.07
E-mail: jaroslav.liptay@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF obal
RTF Predkladacia správa
RTF Vlastný materiál
RTF Návrh uznesenia
RTF Komuniké
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011