Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania
Číslo materiálu: MK-3832/2007-70/14475
Rezort: Ministerstvo kultúry
Predkladateľ: Minister kultúy
Podnet: Na základe §12 ods. 2 Zák. č. 343/2007 Z.z.
Termín: 11.10.07
E-mail: edita.slobodnikova@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF Obal
RTF Predkladacia správa
RTF Vlastný materiál
RTF Odôvodnenie
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011