Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Súpis majetku > Predaj majetku štátu

Predaj prebytočného majetku štátu
v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Smernica  MK SR č. MK-3575/2007- 10/12288 o nakladaní s dočasne prebytočným,
prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu v správe Ministerstva kultúry SR 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011