Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Múzeá a galérie > Súťaže a podujatia > Cena Andreja Kmeťa

Cena Andreja Kmeťa

Cena sa udeľuje za vedecké práce významne pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galerijníctva, etnografie a folkloristiky; za celoživotnú, resp. mnohoročnú odbornú prácu v múzejníctve a galerijníctve alebo v oblasti etnografie a folkloristiky; za aktivitu, prispievajúcu k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

Štatút Ceny Andreja Kmeťa

Zoznam laureátov Ceny Andreja Kmeťa

Laureáti Ceny Andreja Kmeťa 2009

Laureáti Ceny Andreja Kmeťa 2010

Laureáti Ceny Andreja Kmeťa 2011

Laureáti Ceny Andreja Kmeťa 2012

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011