Zahraničná spolupráca

Úvod > Zahraničná spolupráca > Bilaterálna spolupráca

Priority MKCR SR v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce

Priority a stratégia medzinárodnej spolupráce rezortu kultúry a cestovného ruchu sú v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a prioritami slovenskej zahraničnej politiky.

V oblasti bilaterálnych stykov sú to najmä:

  • príprava medzinárodných zmluvných dokumentov na vládnej a rezortnej úrovni - kultúrne dohody
  • vypracovávanie, vykonávanie a príprava nových projektov v rámci zmluvných dokumentov medzi najdôležitejšími štátmi v oblasti bilaterálnej spolupráce prostredníctvom medzivládnych komisií a zmiešaných komisií expertov,
  • neustále skvalitňovanie aktivít štátom riadených kultúrnych inštitúcií ako aj napomáhanie kultúrnej výmeny vo všetkých oblastiach kultúry na všetkých úrovniach,
  • spolupráca so susednými štátmi, štátmi EÚ ako aj najvýznamnejšími štátmi G7,
  • prezentácia slovenskej kultúry prostredníctvom vyslania na medzinárodné festivaly, sympózia a kongresy,
  • príprava a realizácia prijatí na úrovni ministra kultúry a štátneho tajomníka
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011