Zahraničná spolupráca

Úvod > Zahraničná spolupráca > UNESCO

Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov

Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011