Štátny jazyk

Úvod > Štátny jazyk > Jazykové okienko

Jazykové okienko

Pomáhať komu/čomu, napomáhať koho/čo

Vo verejnom a súkromnom ústnom i písomnom prejave sa stretávame aj s takýmito vetami:  Počítače a počítačová gramotnosť najmä mladých ľudí napomáhajú lepšiemu uplatneniu absolventov stredných škôl na trhu práce, Produkty na vlasy obsahujúce toxické chemikálie napomáhajú vypadávaniu vlasov, Popredný producent antibakteriálnych náterových hmôt svojimi výrobkami napomáha boju proti škodlivým baktériám. V uvedených vetách sa sloveso napomáhať nesprávne viaže s 3. pádom (datívom). Datívna väzba sa sem dostala z významovo blízkeho slovesa pomáhať, pri ktorom je ustálená väzba s datívom. Napríklad: Pomáhať rodičom v starobe je naša povinnosť.

Sloveso napomáhať má však odlišnú pádovú väzbu – viaže sa so 4. pádom (akuzatívom). Napríklad: Produkty na vlasy obsahujúce toxické chemikálie napomáhajú vypadávanie vlasov. Kríženie väzieb pri slovesách napomáhať a pomáhať je nenáležité, preto je potrebné pamätať na to, že k slovesu napomáhať sa predmet viaže v akuzatíve: napomáhať koho/čo. V spisovnom jazykovom prejave použijeme aj ďalšie dva uvedené príklady takto: Počítače a počítačová gramotnosť najmä mladých ľudí napomáhajú lepšie uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce, Popredný producent antibakteriálnych náterových hmôt svojimi výrobkami napomáha boj proti škodlivým baktériám.

 

Všetky doteraz uverejnené jazykové poznámky nájdete tu.

V oblasti jazykovej kultúry pripravilo ministerstvo kultúry aj ďalšie metodické materiály:

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011