Štátny jazyk

Úvod > Štátny jazyk > Adresáre

ADRESÁRE 

1.      FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB
Katedra slovenského jazyka a literatúry

Adresa: Tajovského 40
974 01  Banská Bystrica
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.fhv.umb.sk/
E-mail: ksjl@fhv.umb.sk

2.      FILOZOFICKÁ FAKULTA PU

Adresa: Ul. 17. novembra 1
080 78  Prešov
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.unipo.sk/

3.      FILOZOFICKÁ FAKULTA PU
Inštitút slavistiky

Adresa: Ul. 17. novembra 1
081 78  Prešov
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.unipo.sk/

4.      FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovenského jazyka

Adresa: Gondova ul. 2
818 01  Bratislava
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.fphil.uniba.sk/
E-mail: ksj@fphil.uniba.sk

5.      FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Adresa:

 

Gondova ul. 2
818 01  Bratislava
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.fphil.uniba.sk/
E-mail: ksllv@fphil.uniba.sk

6.      FILOZOFICKÁ FAKULTA UK

Katedra slovanských filológií

Adresa: Štefánikova 67
949 74  Nitra
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.ukf.sk/
E-mail: ksl@ukf.sk

 
9.      JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV

Adresa:   Panská 26
813 64  Bratislava
Zriadovateľ: štátna
Telefón: 02/54431761-2
URL: http://www.juls.savba.sk/
E-mail: vierao@juls.savba.sk, slavoo@juls.savba.sk

10.  PEDAGOGICKÁ FAKULTA TU
Katedra slovenského jazyka a literatúry

Adresa: Priemyselná 14
918 43  Trnava
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.truni.sk/

11.  PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK
Katedra slovenského jazyka a literatúry

Adresa: Račianska 59
813 34  Bratislava
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.fedu.uniba.sk/

12.  PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB
Katedra slovenského jazyka a literatúry

Adresa: Ružová 13
974 11  Banská Bystrica
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.pdf.umb.sk/
E-mail: kslj@pdf.umb.sk

13.  SLAVISTICKÝ ÚSTAV JÁNA STANISLAVA SAV

Adresa:  

Dúbravská cesta 9
813 64  Bratislava 

Zriadovateľ: štátna organizácia
Telefón: 02/59 209 411 – sekretariát
URL: http://www.slavu.sav.sk/
E-mail: peter.zanuch@savba.sk

14.  ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV

Adresa: Konventná 13
813 64  Bratislava
Zriadovateľ: štátna organizácia
URL: http://www.uslit.sav.sk/
E-mail: usllnada@savba.sk

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011