Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh Koncepcie mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania
Číslo materiálu: MK- 4890/2009-70/14821
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Predkladateľ: Minister kultúry
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2009
Termín: 08.12.09
E-mail: sma@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF obal
RTF návrh uznesenia
RTF predkladacia správa
RTF vlastný materiál
RTF doložka vplyvov
RTF návrh komunike
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011