Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075
Číslo materiálu: MK-4057/2007-100/14627
Rezort: Ministerstvo kultúry
Predkladateľ: Minister kultúry
Podnet: Na základe §8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
Termín: 24.09.07
E-mail: lydia.hlavata@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF Obal
RTF Predkladacia správa
RTF Návrh výnosu
RTF Odôvodnenie
RTF Doložka zlučiteľnosti
RTF Doložka vplyvov
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011