Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Návrh účasti delegácie SR na 34. Generálnej konferencii UNESCO, Paríž, 16. 10. - 13. 11. 2007
Číslo materiálu: MK 3657/2007-90/13458
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Predkladateľ: Minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál na základe pozvania sekretariátu UNESCO CL/3820 zo 13. 08. 2007
Termín: 06.09.07
E-mail: miroslava.teluchova@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF Obal
RTF Predkladacia správa
RTF Vlastný materiál
RTF Uznesenie
RTF Komuniké
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011