Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MKCR SR

Názov: Informácia o priebehu a výsledkoch 34. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO Paríž 16.10. – 4.11. 2007
Číslo materiálu: MK-3930/2007-92/18755
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Predkladateľ: Minister kultúry
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 790/2007zo dňa 19.09. 2007
Termín: 17.12.07
E-mail: sylvia.durcanyova@culture.gov.sk

Obsah

ZIP formát zip
RTF Obal
RTF Predkladacia správa
RTF Uznesenie
RTF Materiál
RTF Komuniké
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011