Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Kontrakty

Kontrakty na rok 2006 uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Číslo kontraktuOrganizáciaPrílohy
MK - 13833/2005-700/33831 Divadelný ústav, BratislavaPrílohy
MK - 13833/2005-700/33803Divadlo Nová scéna, BratislavaPrílohy
MK - 13833/2005-700/33828 

Hudobné centrum, Bratislava
Dodatok č. 1

prílohy
prílohy
k dodatku
č. 1
MK - 13833/2005-700/33833Literárne informačné centrum, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33821 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislavaprílohy 
MK - 13833/2005-700/33792Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana
MK - 13833/2005-700/33837Múzeum SNP, Banská Bystricaprílohy
MK - 13833/2005-700/33832Národné osvetové centrum, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33796Pamiatkový úrad SR, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33816Slovenská filharmónia, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33834Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levočaprílohy
MK - 13833/2005-700/33838Slovenská národná galéria, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33789Slovenská národná knižnica, Martinprílohy
MK - 13833/2005-700/33826Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovoprílohy
MK - 13833/2005-700/33829Slovenské centrum dizajnu, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33800 Slovenské národné divadlo, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33835

Slovenské národné múzeum, Bratislava

prílohy
MK - 13833/2005-700/33836

Slovenské technické múzeum, Košice

MK - 13833/2005-700/33830Slovenský filmový ústav, Bratislava
Dodatok č. 1
prílohy
prílohy k dodatku č. 1 
MK - 13833/2005-700/33819Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33844Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33824Štátna filharmónia, Košiceprílohy
MK - 13833/2005-700/33839Štátna galéria, Banská Bystricaprílohy
MK - 13833/2005-700/33808Štátna opera, Banská Bystricaprílohy
MK - 13833/2005-700/33797Štátna vedecká knižnica, Banská Bystricaprílohy
MK - 13833/2005-700/33794Štátna vedecká knižnica, Košiceprílohy
MK - 13833/2005-700/33793Štátna vedecká knižnica, Prešovprílohy
MK - 13833/2005-700/33813Štátne divadlo, Košice
Dodatok č. 1
prílohy
prílohy k dodatku č. 1
MK - 13833/2005-700/33822Štátny komorný orchester, Žilinaprílohy
MK - 13833/2005-700/33845Tlačová agentúra - Slovakia, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33815Umelecký súbor, Lúčnicaprílohy
MK - 13833/2005-700/33786Univerzitná knižnica, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33827Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislavaprílohy
MK - 13833/2005-700/33841Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislavaprílohy
  
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011