Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia > Úlohy a zameranie

Úlohy a zameranie ústredného štátneho dohľadu pamiatkovej inšpekcie na 1. polrok 2010

Úlohy a zameranie ústredného štátneho dohľadu

pamiatkovej inšpekcie na 1. polrok 2010

 

 

1.   Výkon dozornej činnosti na NKP - objektoch drevenej sakrálnej architektúry so zameraním na ich aktuálny stavebno-technický stav, požiarnu bezpečnosť, užívanie a potrebu investícií ako podklad pre zhodnotenie efektivity priority grantového programu Obnovme si svoj dom  podľa § 5 ods. 1 zákona1)

subjekt:            vlastníci NKP, príslušné KPÚ      

termín:             február - máj 2010

 

2.   Dohľad nad obnovou NKP Považský hrad (č. ÚZPF2) 760) podľa § 5 ods. 1 zákona1)

      subjekt:            vlastník, KPÚ Trenčín    

termín:             máj 2010

 

3.   Dohľad nad obnovou NKP Topoľčiansky hrad (č. ÚZPF 234)  podľa § 5 ods. 1 zákona1)

      subjekt:            vlastník, KPÚ Nitra        

termín:             máj 2010

 

4.   Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP (č. ÚZPF 631-1-11) kaštieľa s areálom v Turčianskej Štiavničke podľa § 5 ods. 1  zákona1)

            subjekt:            vlastník , KPÚ Žilina

            termín: február 2010

 

5.   Dohľad nad obnovou NKP (č. ÚZPF 454, 457, 460)  pútnického areálu a kostola v Marianke a zabezpečením základnej ochrany pamiatkovej zóny v Marianke  podľa § 5 ods. 1 zákona1)

            subjekt:            Obec Marianka,  vlastník, KPÚ Bratislava

            termín:             marec 2010

 

6.   Dohľad nad obnovou NKP– organa v Rímskokatolíckom kostole sv. Michala v Skalici (č. ÚZPF 1727) podľa § 5 ods. 1 zákona1)

            subjekt:            vlastník, KPÚ Trnava

            termín:             január 2010

 

7.   Dohľad nad archeologickým výskumom pre vedecké a dokumentačné účely v Ražňanoch podľa § 5 ods. 1 zákona1)

            subjekt:            realizátor archeologického výskumu , KPÚ Prešov

            termín:             jún 2010

  

1) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

2) Ústredný zoznam pamiatkového fondu

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011