Aktuality

Úvod

 

Tlačová informácia

2.5.2011 - Od dnes (2.5.2011) je na pracovnej návšteve v Slovenskej republike minister kultúry Čiernohorskej republiky Branislav Mičunovič, s ktorým minister kultúry SR Daniel Krajcer zajtra podpíše dohodu o spolupráci medzi oboma republikami v oblasti kultúry.  Čítať viac

Bienále ilustrácií Bratislava v Sofii

20.4.2011 - BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom na Slovensku pod záštitou Veľvyslanca Slovenskej republiky v Bulharsku, J. E. Ing. Karola Mistríka usporiadali v Sofii v Bulharsku výstavu Bienále ilustrácii Bratislava.  Čítať viac

Európska cena za nové divadelné reality 2010

20.4.2011 - Štátna tajomníčka ministerstva kultúry SR Natália Cehláriková sa zúčastnila na XIV. ročníku Európskej divadelnej ceny, na XII. ročníku Európskej ceny za nové divadelné reality a na odovzdaní ceny slovensko-českému laureátovi tohtoročného ročníka Európskej ceny za nové divadelné reality 2010 Viliamovi Dočolomanskému, zakladateľovi divadelného súboru Farma v jaskyni.  Čítať viac

Kaštieľ v Budmericiach ministerstvo plánuje prenajať, nie predať

19.4.2011 - Ministerstvo kultúry opätovne zdôrazňuje, že neplánuje predať kaštieľ v Budmericiach. Literárny fond má uzatvorenú zmluvu o nájme kaštieľa v Budmericiach, ktorej platnosť končí dňa 31.5.2011. MK pripravuje osobitné ponukové konanie na prenájom kaštieľa a má záujem, aby slúžil na doterajší účel.  Čítať viac

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2011

18.4.2011 - Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bola 16. apríla 2011 v Červenom Kláštore po štvrtýkrát slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2011 v prítomnosti ministra kultúry SR Daniela Krajcera.  Čítať viac

Prípad Katuščák je pre ministra kultúry uzavretý

15.4.2011 - Minister kultúry Daniel Krajcer pri menovaní riaditeľa Slovenskej národnej knižnice Dušana Katuščáka do funkcie, požiadal novo menovaného riaditeľa, aby predložil previerku NBÚ.  Čítať viac

Minister kultúry D. Krajcer: Otváranie dverí porozumenia a spájania je zmyslom kultúry

15.4.2011 - Minister kultúry Daniel Krajcer podporuje verejnú zbierku Nezatvárajte nám dvierka občianskeho združenia Lepší svet na vybudovanie Komunitného integračného centra v Bratislave Karlovej vsi. Komunitné integračné centrum bude spájať prvky sociálnych služieb pre klientov stredného a ťažkého stupňa mentálneho postihnutia a ich starnúcich rodičov nad 65 rokov zabezpečením odborného a sociálne interaktívneho prístupu.  Čítať viac

Rýchla reakcia ministra kultúry Daniela Krajcera: Sochy by mali byť chránené stavebným zákonom

12.4.2011 - Ministerstvo kultúry SR promptne vstupuje do návrhu stavebného zákona, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Navrhlo uplatniť zásadnú pripomienku k návrhu stavebného zákona (zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov). Ministerstvo navrhlo rozšíriť oprávnenie stavebného úradu zastaviť stavbu aj v prípade, ak ide o ohrozenie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk.  Čítať viac

Na záchrane a obnove hradov budú pracovať aj nezamestnaní

11.4.2011 - V priebehu mesiaca máj sa začne pilotný projekt ministerstva kultúry SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci ktorého pri záchrane a obnove hradov Šariš a Uhrovec budú pomáhať aj nezamestnaní občania. Minister Daniel Krajcer a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš to dnes potvrdili na tlačovej konferencii.  Čítať viac

Vladimír Godár čerstvý nositeľ Medzinárodnej vyšehradskej ceny

11.4.2011 - Odovzdanie Medzinárodnej vyšehradskej ceny slovenskému hudobnému skladateľovi a pedagógovi Vladimírovi Godárovi bolo súčasťou 21. stretnutia ministrov kultúry krajín Vyšehradskej skupiny, ktoré sa konalo 6.až 8. apríla 2011 sa na Slovensku v Bratislave a na hrade Červený Kameň.  Čítať viac

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011