Aktuality

Úvod

 

Médiá verejnej služby v komerčnom prostredí

30.3.2011 - Minister kultúry SR Daniel Krajcer sa zajtra (31.3.2011) zúčastní na otvorení diskusie na tému Médiá verejnej služby v komerčnom prostredí, ktorá sa uskutoční zajtra 31. marca o 16.00 h na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Minister D. Krajcer zároveň prevzal záštitu nad týmto podujatím.  Čítať viac

Vlakom do múzeí a galérií - apríl 2011.

30.3.2011 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. pripravilo v termíne od 02. do 19. apríla 2011 jednodňovú ponuku na zvýhodnenú prepravu vlakom...  Čítať viac

Kreatívny priemysel

28.3.2011 - Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Natália Cehláriková sa v piatok (25.3.2011) zúčastnila na seminári pod názvom Prečo kreatívna ekonomika? Podujatie organizovala Britská rada v spolupráci s ministerstvom kultúry SR, hlavným mestom SR Bratislava, Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013 a Creative Industry Forum. Predmetom seminára bola diskusia o tom, aké informácie sú relevantné, ako čo najlepšie spracovať údaje, aké nástroje podpory by mohli byť implementované, ako rozvíjať jednotlivé nástroje tak, aby samé generovali podporu kreatívnemu priemyslu.  Čítať viac

Spolupráca s Rakúskom v oblasti kultúry

25.3.2011 - Minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer sa 21. marca 2011 vo Viedni stretol s rakúskou spolkovou ministerkou pre vzdelávanie, umenie a kultúru pani Claudiou Schmiedovou na bilaterálnom rokovaní. Témou spoločných rozhovorov bola vzájomná spolupráca v oblasti kultúry.  Čítať viac

Miliarda priateľov slovenskej kultúry

24.3.2011 - Prehlbovanie priateľských vzťahov medzi Indiou a Slovenskom potvrdili dnes (24.3.2011) v Bratislave podpisom Programu spolupráce medzi ministerstvom kultúry SR a ministerstvom kultúry Indickej republiky na roky 2011-2013 v Bratislave štátna tajomníčka ministerstva kultúry SR Natália Cehláriková a tajomník ministerstva kultúry Indickej republiky Jawhara Sircara.  Čítať viac

EHMK Košice 2013

18.3.2011 - Vláda SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo kultúry SR vykonali za pomerne krátky čas všetky kroky, aby boli vytvorené vhodné podmienky na čerpanie alokovaných 60 mil. eur. Teraz je potrebné, aby Mesto Košice a Košický samosprávny kraj preukázali schopnosť nielen úspešne implementovať investičné projekty súvisiace s EHMK – Košice 2013, ale aj organizovať kultúrne aktivity súvisiace s týmto projektom nielen počas jeho implementácie, ale aj počas jeho trvalej udržateľnosti.  Čítať viac

Verejnosť spolupracuje pri kreovaní strategických priorít rozvoja kultúry

11.3.2011 - Ministerstvo kultúry SR 1. marca 2011 začalo verejnú konzultáciu k pripravovanému dokumentu, ktorý zadefinuje základné východiská a priority pre rozvoj kultúry na roky 2012 -2016.  Čítať viac

Odporúčanie ministra kultúry SR Daniela Krajcera pre RTVS k Dodatku k zmluve so štátom na rok 2011

11.3.2011 - Minister kultúry SR Daniel Krajcer odporúča Rozhlasu a televízii Slovenska, aby zorganizovala verejné vypočutie k programom, ktoré sú obsahom návrhu Dodatku k zmluve so štátom na rok 2011.  Čítať viac

Včera zasadala Rada pre umenie

9.3.2011 - Na pôde ministerstva kultúry sa dnes (8.3.2011) popoludní uskutočnilo prvé zasadnutie novej Rady pre umenie. Na MK SR od roku 1990, na rozdiel od iných oblastí kultúry, nepôsobil poradný orgán pre oblasť umenia. Poznatky a skúsenosti ľudí z praxe jednotlivých druhov profesionálneho umenia sú potrebné na konštruktívnu diskusiu a následné formulovanie priorít.  Čítať viac

Nositelia Ceny ministra kultúry za rok 2010

4.3.2011 - Nositelia Ceny ministra kultúry za rok 2010  Čítať viac

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011