Cirkvi a náboženské spoločnosti

Úvod > Cirkvi a náboženské spoločnosti > Neprehliadnite

 

Správne konanie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na tejto stránke informuje verejnosť o správnych konaniach cirkevného odboru MK SR podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti.

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 18. októbra 2006 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 4612/2006-320/18095 o registrácii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4.

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 18. decembra 2006 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 4457/2006-320/22106 o odmietnutí registrácie Ateistickej cirkvi neveriacich so sídlom v Bratislave, Blumentálska č.1. Prípravný orgán Ateistickej cirkvi neveriacich sa následne odvolal na Najvyšší súd SR, pričom ich žalobu súd 23. augusta 2007 zamietol.

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 19. apríla 2007 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 1488/2007-12/6083 o registrácii Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 58.

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 22. júna 2007 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 1487/2007-12/10307 o odmietnutí registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska so sídlom Dom viery, Karpatská 17, 058 01 Poprad.

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 13. mája 2011 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 175/2011-12/6511 o odmietnutí registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska so sídlom Dom viery, Karpatská 17, 058 01 Poprad.

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 20. októbra 2011 v správnom konaní rozhodnutie č. MK-882/2011-12/14402 o odmietnutí registrácie cirkvi Spoločenstvo viery so sídlom Puškinova 1512/59, 958 03 Partizánske.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011